Leveranciers

Het Fonds voor Bijzondere Noden heeft een grote varieteit aan leveranciers.
In principe kunnen we leveren via alle mogelijke kanalen.
Voor een aantal specifieke items hebbenwe echter een vaste (groep) leveranciers.
Bij deze goederen stuurt de Adviseur het bestelformulier rechtstreeks naar de leverancier.
U kunt dan denken aan:

Laptaps en witgoed via Expert (filiaal Huizen)

download.png
Fietsen via: Fiets en meer, Het Kompass en Fietsgarage Alwin Kluit

fenmhet kompassFietsgarage